Kotihoito Minervan toimintaa viitoittaa lähihoitajan ja sosiaalialantyön eettiset periaatteet. Periaatteissa korostuu ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus ja elämänhallinta, syrjinnän vastustaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja asiakkaan yksityisyyden suojaaminen. Nämä eettiset periaatteet muistuttavat työn perimmäisestä ammatillisesta tavoitteesta eli heikko-osaisten tai muuten apua tarvitsevien tukemisesta ja heidän puolustamisestaan. Työssä pyritään siihen, että asiakas ja työntekijä toimivat asiantuntijoina yhteisessä prosessissa. Asiakassuhde on tasa-arvoinen vuorovaikutus kahden ihmisen välillä. Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot, jotka ovat sekoitus filosofien Aristoteles ja Platon mainitsemista hyveistä, teologisista hyveistä sekä oman elämänkokemuksen ansiosta tärkeiksi tulleista hyvistä.

Kauneus

Mielekäs elämä edellyttää kauneuden havaitsemista. Kauneutta on ympärillämme, kunhan vain huomaamme sen. Itsessämme, toisissamme, ympäristössämme. Kauneuden havaitseminen lisää mielenrauhaa, kauneuden näkemisessä oppii etsimisen ja löytämisen hiljaisen riemun. Taiteet auttavat meitä kauneuden havaitsemisessa. Kuvataiteet, kirjallisuus, musiikki ja kaikkien näiden lajien lukuisat alalajit johdattavat ihmistä etsimään ja löytämään. Niiden näkeminen ja niitä itse tekemällä ihminen kokee elämyksiä, jotka tekevät rajallisestakin rajattoman.

Oikeamielisyys

Hoitotyötä on vaikea tehdä ilman rakkautta. Työn kuormittavuutta vähentää, jos kykenee rakastamaan. Ensin terveesti itseään ja sen myötä muita. Ihminen, jonka vajeet ja rajoitteet ovat suuret, tarvitsee usein myös suuren määrän ymmärrystä. Sitä ei kykene antamaan, jos ei kykene rakastamaan. Ihminen, joka kykenee rakastamaan, kykenee olemaan hyvä. Hyvyys antaa armon. Kenenkään meistä ei tarvitse olla täydellinen.

Ilo

Nauru pidentää ikää, sanotaan. Ja ainakin tekee elämästä huomattavasti kevyemmän ja nautinnollisemman. Arkipäivä ihmisten joukossa aiheuttaa hauskoja tilanteita. Elämän varrella olleiden hauskojen tapahtumien muisteleminen lisää päivänpaistetta kanssaihmistenkin päivään. Elämän voi ottaa tosissaan, vaikka sitä ei otakaan vakavasti. Oman itsensä ja kanssaihmisten katsominen huumorin linssien läpi vapauttaa meissä positiivista energiaa ja auttaa suojautumaan rankkojakin kokemuksia vastaan. Ilo tarttuu.

Kotihoito Minerva