Kotihoito Minervan palvelut tarjotaan vankalla ammattitaidolla. Ammattitaito on hankittu pitkäaikaisessa kotipalvelu ja hoivatyössä. Asiakaskunta on koostunut vanhuksista, vammaisista, mielenterveyskuntoutujista, päihdeongelmaisista, lapsista ja lapsiperheistä. Kouluttautuminen on ollut monipuolista ja näin ollen takaa kokonaisvaltaisen palvelun, jossa otetaan huomioon asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet.

Työkokemusta

 • siivoojan työstä
 • keittäjän työstä
 • mielenterveyshoitajan työstä
 • kodinhoitajan työstä
 • vanhusten hoidosta ja lastenhoidosta
 • vammaistyöstä

Koulutus

 • kokki
 • kotiavustaja
 • lähihoitaja (mielenterveys- ja päihdetyö)
 • kirjallisuusterapiaohjaaja
 • sosionomi (AMK)( yhteisö- ja perusturvatyö)
 • yrittäjän ammattitutkinto
 • laatutyön koulutus
 • erilaisia hoitotyön koulutuksia
 • erilaisia luovuuskoulutuksia

Toiminnallamme on vastuuvakuutus.

Kotihoito Minerva